1970 දශකයේ මුල් භාගයේ සිටම සමස්ථ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය තුළම, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවට හිමිවූයේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. දිවයින පුරා කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී පවුල් සෞඛ්‍ය සේවාවක් දියත් කිරීම පිණිස, අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම සදහා මෙය ඉමහත් දායකත්වයක් දරන ලදී.

සෞඛ්‍ය වනාහී වැඩි භාරදූර්යයක් දරනු ලබන විෂයක් වන අතර, මධ්‍යම රජයේ සහ පළත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් පවුල් සෞඛ්‍ය සේවාවන් සපයනු ලැබේ.

පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය යනු ජාතික මට්ටමෙන් මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවේ සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවාවේ සැලසුම්කරණය, සම්බන්ධීකරණය, නියාමනය සහ ඇගයීම සදහා වගකියන්නාවූ කේන්ද්‍රස්ථානයයි.

පළාත් මට්ටමෙන්, පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරන අතර, දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරියා ලෙස දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකගේ සහය ඔහුට ලැබේ. දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා කණ්ඩායම විසින්, සේවා සැපයීමේදී සිය සහාය දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක වෙත ලබාදෙනු ලැබේ. මෙම තාක්ෂණික කණ්ඩායම, වෛද්‍ය නිලධාරී (මාතෘ හා ළමා), ප්‍රාදේශීය වසංගත රෝග විශේෂඥ, දිස්ත්‍රික් - පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, ප්‍රාදේශීය පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය හෙද සොයුරිය, සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය, සංඛ්‍යා සමීක්ෂණ නිලධාරී සහ සැලසුම් සහ වැඩසටහන් නිලධාරී යන අයගෙන් සමන්විත වේ. මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණය සහ සේවා සැලසුම්කරණයසහ නියාමනය සදහා වෛද්‍ය නිලධාරී (මාතෘ හා ළමා) සෘජුවම වගකීම දරයි.

දිස්ත්‍රික්කයක් තුළ, වෛද්‍ය ආයතනය සහ සෞඛ්‍ය ඒකක හරහා විසිරුණු සේවා ජාලයක් මගින් ඉහත සේවාවන් සැපයීම සිදුකෙරෙනු ලැබේ. සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී  විසින් පාලනය වන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශය කුඩාම සෞඛ්‍ය ඒකකය වන අතර්, සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම එවැනි කොට්ඨාශ 7 සිට 20 දක්වා අන්තර්ගත වේ. මහජන සෞඛ්‍ය හෙද සොයුරිය, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, පරිපාලන පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණී සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණී යන අයගේ සහාය, ක්ෂේත්‍ර සේවාවන් සැපයීමේදී සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෙත ලැබේ.

ප්‍රජාව තුළ මව්වරුන් සහ දරුවන් උදෙසා දොරින් දොර සේවය සපයනු ලබන ප්‍රමුඛ පෙළේ නිලධාරිණිය වනුයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණියයි. 2000 සිට 5000 දක්වා දිවෙන ජනගහනයක් භරකාරත්වය සහිත ක්ෂේත්‍රයක් ඇයගේ වපසරිය යටතේ ඇත. ක්‍රමානුකූලව පිළියෙල කරගත් ගෘහ ඇවිදීම් හරහා ඇය විසින් සිය සේවය ගර්භනී මව්වරුන්ට, නවජන්මයන්ට, ළදරුවන්ට සහ පෙර පාසල් වියේ දරුවන්ට ලැබෙන අතර, පවුල් සදහා අවශ්‍ය පවුල් සැලසුම් උපදේශනය සහිත පවුල් සැලසුම් කටයුතුද සපයනු ලැබේ. සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබාදෙමින්ද, පවුල් සැලසුම් ක්‍රමවේදයන් සදහා පහසුකම් ලබාදෙමින්ද, ඒ සදහා ගෘහස්ථ පසුගමන් යමින්ද (ගිලින පෙති සහ කොන්ඩම) ඇය සිය සේවය ලබා දෙන්නීය.

වසය අවු. 35ට වැඩි කාන්තාවන් සුවනාරී සායන කටයුතු සදහා යොමුකිරීමත් එසේ යොමු කළ අය සදහා පසු විපරම් කිරීමත් ඇය විසින් සිදු කෙරෙන වැදගත් කර්තව්‍යයකි. ගෘහස්ථ සේවා සැපයීමට අමතරව, ප්‍රදේශයේ සායන සංවිධානය කරමින්, ප්‍රජාව සෞඛ්‍ය සේවාව කෙරෙහි යොමුකිරීමද ඇය විසින් සිදුකෙරෙනු ලැබේ. රෝග නිවාරණය සහ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගත් මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීම සදහා, මෙම ක්‍රියා පිළිවෙළ මනාව විකසනය වී ඇති අතර, එය ලෝකයේ බොහෝ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලද මහගු ආදර්ශයකි.